Shitpost · 18/10/2022 0

Shitpost #4

Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa
Ngọt ngào hoa nở vội ngày trưa
Người đi hẹn ước hai năm chờ
Ngẩn ngơ ta nhớ chuyện tình xưa…