Quản lý tài chính cá nhân – người trẻ nên đọc

Việc có một kế hoạch tài chính khá giống với việc lập một kế hoạch du lịch – nó xác định nơi bạn định đi, làm thế nào và khi nào bạn đến đích, tốn bao nhiêu chi phí, và những điều gì sẽ làm trên đường đi. Kế hoạch tài chính của bạn có thể khái quát hay chi tiết tùy vào nhu cầu cá nhân của bạn. Nhưng nếu không có kế hoạch, bạn có thể sẽ bị mắc kẹt giữa hư không.

Việc quản lý tốt tài chính cá nhân không chỉ giúp bạn sử dụng hợp lý những khoảng tiền hiện tại của bạn mà còn giúp bạn có những khoảng tiền nhất định để phục vụ cho mục đích trong tương lai lâu dài như mua nhà, cưới vợ. Vì vậy, hãy học cách quản lý tốt tài chính của bạn càng sớm càng tốt, ngay từ khi còn trẻ!