Nhật ký / Shitpost · 24/09/2023 0

Shitpost #15

Tình yêu đôi khi đến như một giấc mơ rồi rời đi như một cơn ác mộng. Và dù bạn có sẵn sàng hay chưa thì nó cũng sẽ đến, vào những đêm không ngờ nhất.

Lưu triết lý