(Huyen Chip) Series bài viết: Xây dựng ứng dụng với các mô hình ngôn ngữ lớn LLMs

Một bài viết khá hay mình đọc được trên blog của Huyen Chip, xin phép dịch lại để chia sẻ với mọi người, danh xưng “tôi” trong bài viết là tác giả Huyen Chip

Lưu

Series bài viết: Xây dựng ứng dụng với các mô hình ngôn ngữ lớn LLMs

Bài viết này bao gồm 3 phần:

  • Phần 1 sẽ thảo luận về những thách thức trong việc triển khai một ứng dựng LLM và những phương án giải quyết tôi từng thấy
  • Phần 2 sẽ thảo luận về việc làm cách nào để xây dựng đa chức năng với những luồng điều khiển khác nhau (như câu lệnh if hay vòng lặp for) và tích hợp các công cụ (như thực thi SQL, bash, trình duyệt webs, API bên thứ 3) và nhiều thứ phức tạp và mạnh mẽ hơn nữa vào ứng dụng của bạn.
  • Phần 3 sẽ bao gồm một vài sản phẩm tiềm năng mà tôi đã thấy các công ty khác xây dựng dựa trên LLMs và cách để xây dựng chúng từ cũng chức năng nhỏ hơn
Huyền Chip - Xây Dựng ứng dụng với các Mô hình ngôn ngữ lớn - blog của Lưu
Huyền Chip - Xây Dựng ứng dụng với các Mô hình ngôn ngữ lớn - blog của Lưu - Phan Duy Lưu
Huyền Chip - Xây Dựng ứng dụng với các Mô hình ngôn ngữ lớn - blog của Lưu - Phan Duy Lưu

Series bài viết khá hay và cập nhật những kiến thức quan trọng về LLM, sau khi đọc xong bài của chị Huyen Chip, mình đã có một số hiểu biết nhất định và có khả năng xây dựng cũng như có ý tưởng về một số ứng dụng LLM tự build cho bản thân. Mình dịch lại bài viết này hi vọng các bạn có thể tiếp cận và có một trải nghiệm tương tự!

Phan Duy Lưu tại Blog của Lưu!