Kiến thức / Random Knowledge · 27/06/2023 0

Á gấu trúc đáng sợ quá

  • Gấu trúc là GẤU. Họ nhà gấu xếp ngang hàng với sư tử, hổ trong chuỗi thức ăn cấp 4
  • Mặc dù gấu trúc thường ăn “trúc”, chúng vẫn có hệ thống tiêu hóa của loài ăn thịt.
  • Một trang web tổng hợp tất cả drama của tụi gấu trúc
  • Fun fact: Trung bình gấu trúc ẻ 40 lần 1 ngày
  • Lực tay của gấu trúc mạnh đáng sợ do thói quen leo cây, lực cắn của nó cũng mạnh trên dưới 1000PSI. Ngắn gọn là tụi nó có thể làm thịt bạn chỉ với một chiêu.
  • Đáng sợ hơn là có con còn biết kungfu nữa