Random Knowledge · 04/09/2022 0

Hiệu ứng Doppler

Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.

  • Súng bắn tốc độ
  • Thiên văn học nhận biết các ngôi sao chuyển động lại gần hay ra xa trái đất
  • Y học siêu âm máu