Shitpost · 03/09/2022 0

Shitpost #1

Tình yêu lạ nhỉ, nhiều lúc chỉ muốn được ngồi bên nhau, không nói điều gì