Shitpost · 12/02/2023 0

Shit posting #10

– Nếu em biến thành con chó anh có yêu em không?
– Vẫn yêu em thương em
– Vậy là anh không cùng em biến thành con chó sao?

– Nếu em biến thành người yêu cũ anh anh có yêu em không?
– Vẫn yêu em thương em
– Vậy là anh còn yêu người yêu cũ anh rồi :((((