love

03/09/2022

Shitpost #1

Tình yêu lạ nhỉ, nhiều lúc chỉ muốn được ngồi bên nhau, không nói điều gì