vision transformer

02/07/2023

Tất tần tật về Vision Transformer (ViT)

Vision Transformer (ViT) đã trở thành một đối thủ cạnh tranh cho mạng neural tích chập (CNN), đang là công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thị giác máy tính và được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh khác nhau.

Read More