Shitpost · 18/10/2022 0

Shitpost #3

Balzac đã từng nói rằng: “Tôi không có đủ sức làm một cái thùng rác, cũng không đủ tư cách để trở thành một chiếc hộp ước nguyện. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, được người ta an ủi và yêu thương”