Shitpost · 10/01/2023 0

Shit posting #8

Cute red panda tại Blog của Lưu

Thích ai đó là một sự vay mượn cảm xúc từ bản thân, có bao nhiêu niềm vui đi trước thì sẽ đủ bấy nhiêu buồn tuổi theo sau, mơ mộng rồi chán nản, hi vọng rồi thất vọng, tin tưởng rồi hối tiếc.

Blog của Lưu