Kiến thức / Random Knowledge · 15/06/2023 0

Hiệu ứng Barnum – Đây là cách bói toán hoạt động

Hiệu ứng Barnum, còn được gọi là hiệu ứng Forer hoặc hiệu ứng Barnum-Forer, là một hiện tượng khi mà mỗi người đánh giá cao những mô tả đặc biệt về tính cách của bản thân, mặc dù thực tế chúng không đặc thù và chính xác với nhiều người. Hiệu ứng này có thể giải thích một phần nguyên nhân gây ra sự phổ biến của những niềm tin và hành vi mơ hồ như chiêm tinh, bói toán, xem tướng và một số bài kiểm tra tính cách.

  • Bạn rất muốn nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích từ những người xung quanh.
  • Bạn có xu hướng chỉ trích bản thân trong nhiều trường hợp.
  • Bạn có rất nhiều khả năng tiềm ẩn, nhưng chưa có cơ hội phát huy một cách hiệu quả nhất.
  • Bạn gặp một chút khó khăn trong chuyện điều chỉnh các vấn đề tình dục.
  • Bạn có những ước muốn hơi phi thực tế.
  • Bạn muốn cuộc sống của mình luôn nằm trong vòng an toàn.

Trên đây và một vài câu khẳng định chắc hẳn bạn đã từ gặp ít nhất một lần trong cách bài bói chòm sao hay tử vi trên mạng và cảm thấy đúng. Đây chính là khi bạn đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Barnum.

Hiệu ứng Barnum thường được ứng dụng trong:

1. Chiêm tinh, bói toán, tử vi

2. Nội dung mang tính cá nhân hóa

3. Chiến lược quảng cáo và marketing