Tự Học Data Science · 09/08/2023 0

Chương 1 – Bài 2 – Phím tắt trong Jupyter Notebook

Jupyter Notebook là gì?

Jupyter Notebook là môi trường tính toán tương tác dựa trên web cho phép người dùng tạo và chia sẻ tài liệu chứa mã lệnh thực thi trực tiếp, phương trình, hình ảnh minh họa và văn bản dẫn giải. (Xem bài trước)

Hướng dẫn cài đặt Jupyter Notebook:

Các phím tắt trong Jupyter Notebook là gì?

Các phím tắt trong Jupyter Notebook là những tổ hợp phím trên bàn phím cho phép người dùng thực hiện các công việc thường xuyên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các phím tắt này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với sở thích cá nhân.

Làm thế nào để xem các phím tắt trong Jupyter Notebook?

Bạn có thể xem tất cả Các phím tắt trong Jupyter Notebookbằng cách nhấn phím H khi đang ở chế độ lệnh.

Chế độ lệnh trong Jupyter Notebook là gì? Chế độ lệnh là chế độ mặc định trong Jupyter Notebook cho phép người dùng thực hiện các hành động trên toàn bộ notebook, như tạo ô mới, thay đổi loại ô và lưu notebook.

Thực hành Jupyter Notebook

Một boggler đã tạo sẵn một Jupyter Notebook trên Github để luyện tập shortcut, bạn có thể tải xuống và sử dụng để thực hành các phím tắt này.

Chế độ lệnh và Chế độ chỉnh sửa (Command mode vs. Edit mode)

Nhưng trước tiên… điều quan trọng cần nhớ: Jupyter Notebook có hai chế độ nhập khác nhau:

Chế độ lệnh (Command mode) – gắn phím tắt cho các hành động ở cấp độ notebook. Được chỉ định bằng viền xám của ô và lề trái màu xanh.

Chế độ chỉnh sửa (Edit mode) – khi bạn đang gõ trong một ô. Được chỉ định bằng viền xanh của ô.

Bạn sẽ dễ phân biệt cái này bằng con trỏ chuột, nếu con trỏ chuột xuất hiện và đang nhấp nháy trong ô màu xanh, bạn đang ở chế độ edit, bạn có thể thoát chế độ edit bằng cách nhấn ra ngoài vùng text input.

Muốn truy cập nhanh tất cả các lệnh trong Jupyter Notebook? Mở bảng lệnh với phím Cmd + Shift + p và bạn sẽ nhanh chóng tìm kiếm tất cả các lệnh!

Xem tất cả các phím tắt H (trong Chế độ lệnh)

Command Mode

 • shift + enter run cell, select below
 • ctrl + enter run cell
 • option + enter run cell, insert below
 • A insert cell above
 • B insert cell below
 • C copy cell
 • V paste cell
 • D , D delete selected cell
 • shift + M merge selected cells, or current cell with cell below if only one cell selected
 • I , I interrupt kernel
 • 0 , 0 restart kernel (with dialog)
 • Y change cell to code mode
 • M change cell to markdown mode (good for documentation)

Edit Mode

 • cmd + click for multi-cursor editing
 • option + scrolling click for column editing
 • cmd + / toggle comment lines
 • tab code completion or indent
 • shift + tab tooltip
 • ctrl + shift + - split cell

Mặc dù việc sử dụng phím mũi tên trái và phải để di chuyển lùi và tiến thẳng hàng là khá rõ ràng, nhưng cũng có các tùy chọn khác mà không yêu cầu bạn sử dụng chuột, đó là “home” và “end”. Sử dụng thành thạo 2 phím này sẽ cực kỳ hữu dụng trong quá trình code.

Tổng hợp các phím tắt được sử dụng nhiều nhất trong Jupyter Notebook

ActionJupyter Notebook Shortcut keys
Code Completion Or IndentTab
TooltipShift + Tab
IndentCtrl + ]
DedentCtrl + [
Select AllCtrl + A
UndoCtrl + Z
RedoCtrl + Shift + Z
Go To Cell StartCtrl + Home key
Go To Cell EndCtrl + End key
Go One Word LeftCtrl + Left Arrow key
Go One Word RightCtrl + Right Arrow key
Delete Word BeforeCtrl + Backspace
Delete Word AfterCtrl + Delete
Command ModeCtrl + M
Split CellCtrl + Shift + –
Save And CheckpointCtrl + S
Move Cursor Up Or Previous CellUp Arrow key
Move Cursor Down Or the Next CellDown Arrow key
Toggle Comment On Current Or Selected LinesCtrl + /